O projekcie

Patronat nad projektami „Kafka – przełamywanie granic” i „KAFKA 2024” objął Jego Magnificencja prof. Andrzej Bednarczyk Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

Autorem projektu KAFKA 2024 jest prof. Zbigniew Bajek związany z ASP w Krakowie, dla którego twórczość Franza Kafki od lat stanowi punkt odniesienia i źródło inspiracji. Wpływ Franza Kafki na sztukę – nie tylko literaturę – jest nie do przecenienia. Dzieło Kafki inspiruje ludzi filmu, teatru, twórców z obszaru sztuk wizualnych. Fascynuje ich nie tylko głęboka znajomość ludzkiej psychiki zapisana w dziełach praskiego pisarza, ale także nieograniczona wyobraźnia, plastyczność jego wizji i forma – prosta, wręcz oschła a jakże nośna. Świat Kafki, to nieprzebrany zbiór wstrząsających i poruszających obrazów, bliskich i czytelnych tym, którzy obdarzeni podobna wrażliwością, zachwycają się fenomenem życia i przerażają nim.
Prof. Zbigniew Bajek jest pomysłodawcą i koordynatorem interdyscyplinarnych, międzynarodowych projektów artystycznych „Ślōnski Kafka” oraz „Kafka – przełamywanie granic” w obrębie których, zaproszeni artyści interpretowali na język plastyczny aforyzmy Kafki ze zbioru „Rozważania o grzechu, cierpieniu, nadziei i słusznej drodze”. Powstała licząca kilkaset prac kolekcja czarno-białych obrazów, rysunków, grafik, rzeźb, instalacji, fotografii, prac cyfrowych…
W ww. projektach wzięło udział ponad 300 artystów (studentów, doktorantów, absolwentów i pedagogów uczelni artystycznych z Polski, Europy i świata), odbyło się kilkanaście wystaw oraz szereg warsztatów z udziałem studentów, uczniów, dzieci, osób starszych oraz więźniów. Znaczącą kolekcję dzieł stanowią portrety pisarza, zrealizowane dodatkowo przez uczestników projektów. Unikatowy charakter mają, dokonane specjalnie na potrzeby tego przedsięwzięcia, tłumaczenia aforyzmów Franza Kafki na sub-języki i gwary związane z różnymi regionami Polski.
W ramach projektu KAFKA 2024 planowane są kolejne prezentacje prac w galeriach polskich i zagranicznych a zwieńczeniem całości ma być duża międzynarodowa wystawa, obszerne wydawnictwo i cykl warsztatów w roku 2024, kiedy to minie 100 lat od śmierci autora „Procesu”.