Portrety F.K.

Uczestnicy projektów ”kafkowskich”, którzy wyrazili taką wolę, realizowali na prośbę ich autora, prof. Zbigniewa Bajka portrety pisarza. W ciągu kilku lat powstało ok. stu wizerunków twórcy „Zamku”, najczęściej inspirowanych dostępnymi w przestrzeni publicznej zdjęciami jego twarzy. Kolekcja konterfektów Kafki ma charakter interdyscyplinarny, jak wszystkie przedsięwzięcia artystyczne o których mowa wyżej. Czarno-białe obrazy, rysunki, grafiki tradycyjne i cyfrowe, są autorskimi wypowiedziami ich twórców.
Analizując ww. portrety pisarza dostrzegamy zbieżność ich aury z jego twórczością. Przykładem motyw robaka obecny na wielu z nich, odwołujący się do „Przemiany”.
Barbara Major w tekście zamieszczonym w albumie dokumentującym dokonania projektu „Kafka – przełamywanie granic” pisała: „ Zbiór owych wizerunków niewątpliwie ustanawia swojego rodzaju teatr jednego aktora obsadzanego w różnych rolach. Role te odgrywa on poprzez przypisywane mu maski. (…) portrety Kafki zamieszczone w albumie ucieleśniają indywidualne wizje artystyczne całej twórczości pisarza, stanowią obrazową interpretację jego tekstów.”

Zdjęcia: archiwa artystów