Warsztaty

W ramach projektów inspirowanych aforyzmami Franza Kafki zostało zorganizowanych wiele warsztatów, zatytułowanych „Kafka – Oswajanie Obcego”. Podczas warsztatów wykorzystywano portret głowy mężczyzny o bliżej niezidentyfikowanej tożsamości (Obcego), wykonany przez Tymoteusza Chliszcza. Portret zainspirowany został fotografią autora projektów „kafkowskich” z czasów statystowania na planie filmu Stevena Spielberga „Lista Schindlera”. Warsztaty adresowane były do różnych grup społecznych: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, ludzi starszych. Ważnym adresatem byli wykluczeni, m.in. osadzeni zakładów karnych.
Aktualnie przygotowywany jest nowy cykl warsztatów, noszący tytuł „Oswajanie Kafki”. Na potrzeby wspomnianych warsztatów Tymoteusz Chliszcz wykonał portret pisarza wg sugestii autora projektu „KAFKA 2024”.

Oswajanie Kafki

Galeria Stara Łaźnia,
Zespół Szkół Ekonomicznych, Zawiercie, 2021
Zdjęcia: Kaja Skwara, Karolina Kindler-Skowronek

Kafka – Oswajanie Obcego

Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, Kraków, 2015
Zdjęcia: Łukasz Majewski
Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, 2014
Zdjęcia: Mateusz Grymek
Wydział Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego, 2014
Zdjęcia: Zbigniew Bajek
Św. Teresy 22/2, Kraków, 2013
Zdjęcia: Zbigniew Bajek
Areszt Śledczy w Radomiu, 2013
Zdjęcia: Izabela Biela, archiwum autora projektu
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, Kraków, 2013
Zdjęcia: Mateusz Grymek, archiwum autora projektu