Wystawy

Dorobek uczestników projektów „kafkowskich” był prezentowany na kilkunastu wystawach w różnych miejscach Polski oraz w Opawie (Republika Czeska). Skala projektów wymagała rozbudowanych przestrzeni: galeria zlokalizowana w byłym zamku krzyżackim w Reszlu, galeria zajmująca przestrzeń byłej przykopalnianej elektrowni w Czeladzi, galeria zajmująca ogromną powierzchnię cechowni (szatni łańcuszkowej) Kopalni Wieczorek w Katowicach czy wreszcie kompleks galerii w byłym klasztorze oo. Dominikanów w Opawie stwarzały warunki, by rozbudowaną kolekcję artefaktów powstałych w ramach wspomnianych projektów pokazać w całości. Nie tylko kubatura wymienionych miejsc ekspozycyjnych była istotna, ale także historia wpisana głęboko w te obiekty. Owe konteksty mocno wpływały na percepcję prac inspirowanych słowem Kafki.
Obok potężnych ekspozycji, autor projektów realizował pokazy zdecydowanie bardziej kameralne prezentując portrety pisarza stworzone przez artystów biorących udział w projektach. Ich ilość ciągle rośnie. Aktualnie jest ich ponad sto.

Kafka – słowa i twarze

Galeria Stara Łaźnia w Zawierciu, 2021

Zdjęcia: Dariusz Kindler

Kafka – przełamywanie granic

Galeria Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, 2020

Zdjęcia: Dariusz Kindler
Galeria Pałacu Paprotno, 2019

Zdjęcia: Andrzej Golc
Galerii Feininger, Trzebiatowski Ośrodek Kultury, 2019

Zdjęcia: Jędrzej Krzyszkowski
OKO – Opavská kulturní organizace, Opava (Republika Czeska), 2019

Zdjęcia: Dariusz Kindler
Galeria Centrum, Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie, 2018

Zdjęcia: Dariusz Kindler
Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” w Poznaniu, 2018

Zdjęcia: Piotr Korzeniowski
Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi, 2017

Zdjęcia: Dariusz Kindler
Galeria „Zamek” w Reszlu. Oddział Muzeum Warmii i Mazur, 2017

Zdjęcia: Dariusz Kindler

Ślōnski Kafka (Śląski Kafka)


Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 2017

Zdjęcia: Zbigniew Bajek
Galeria Szyb Wilson w Katowicach, 2016

Zdjęcia: archiwa artystów, Dariusz Kindler