Zespół

Stronę www.projectkafka.com przygotował zespół:

prof. Zbigniew Bajek – autor międzynarodowych projektów artystycznych „Kafka – przełamywanie granic”, „Ślōnski Kafka”, „KAFKA 2024”.

dr Jolanta Kuśmierska – współpraca przy opracowywaniu materiałów graficznych.

Andrzej Chmiel – koordynator ds. strony internetowej (strona www).